Czy różdżką rzeczywiście można znaleźć wodę i minerały?

Pytanie

Pyta Basia

Czy różdżką rzeczywiście można znaleźć wodę i minerały?

Odpowiedź

Odpowiada prof. Piotr Sułkowski

Zwięzła odpowiedź brzmi: nie! Działalność taką określa się mianem radiestezji, natomiast z właściwie rozumianą nauką nie ma ona nic wspólnego. Rzeczywiście podejmowane były próby naukowego wyjaśnienia tego typu zjawisk, lecz żadnych naukowych ich podstaw nie znaleziono. W szczególności przez dość długi czas tematem tym zajmowali się naukowcy z Wydziału Fizyki UAM, którzy wyniki swoich wieloletnich badań podsumowują w taki sposób: „Podkreślić należy jednak, że początkowym naszym zamiarem nie była krytyka radiestezji, ale dążność do naukowego jej uzasadnienia. Krytyczne stanowisko musieliśmy zająć pod naporem faktów i to po możliwie gruntownym przeanalizowaniu naszych dotychczasowych rezultatów.”