Czy ryba w akwarium zwiększa jego wagę?

Pytanie

Pyta Agata W.

Czy ryba w akwarium zwiększa jego wagę? To że poziom wody się podnosi to można zauważyć, ale przecież ryby unoszą się w powietrzu. To może nic nie ważą?

Odpowiedź

Odpowiada dr inż. Marta Wacławczyk

Gęstość ciała ryby jest w przybliżeniu równa gęstości wody. W takim wypadku ciężar wypartej cieczy równy jest ciężarowi ryby, a na rybę działają równoważące się siły ciężkości i wyporu, dlatego „unosi się” ona w wodzie. Z powodu porównywalnych gęstości, umieszczenie ryby w akwarium odpowiadałoby dolaniu do niego pewnej ilości wody, o masie równej masie ciała ryby. Oczywiście wiemy, że dolanie wody zwiększa wagę akwarium.

Powyższy fakt ma ważne zastosowania. Wyobraźmy sobie ciężarówkę przewożącą ryby w zbiorniku z wodą. Pewna firma zamówiła określoną masę ryb. Dostawca mógłby kłaść każdą rybę na wadze, byłoby z tym jednak dużo pracy i kłopotu (i stresu dla ryb). Istnieje prostszy sposób. Wystarczy zmierzyć wysokość wody w zbiorniku przed włożeniem do niego ryb i drugi raz po ich włożeniu. Różnica wysokości pomnożona przez przekrój poprzeczny zbiornika da nam objętość wypartej wody. Jej masa to objętość razy gęstość. Będzie to również masa ryb włożonych do zbiornika.