Czy silnik EmDrive nie łamie zasad fizyki?

Pytanie

Pyta maciek

Czy silnik EmDrive (https://pl.wikipedia.org/wiki/EmDrive) nie łamie zasad fizyki?

Odpowiedź

Odpowiada prof. Piotr Sułkowski

Rzeczywiście napęd EmDrive, jak we wspomnianym odnośniku wspomniano, miałby łamać dotychczasowe podstawowe zasady fizyki, w szczególności zasadę zachowania pędu — co od razu budzi zasadnicze wątpliwości. We wspomnianym odnośniku znajduje się podrozdział „Krytyka”, w którym wymienione są różne wątpliwości z tym pomysłem związane. W szczególności do niedawna brak było żadnych publikacji naukowych na ten temat, a prace które ukazały się niedawno opublikowane zostały w czasopismach, których nie można określić jako prestiżowe. Raczej nieprawdopodobne jest, by urządzenie takie było w stanie łamać zasadę zachowania pędu — a gdyby tak było, to sam ten fakt (tzn. łamanie zasady zachowania pędu) byłby wielką rewolucją, przy której samo wykorzystanie tego zjawiska do konstrukcji napędu rakietowego (właśnie typu EmDrive) byłby sprawą drugorzędną. Kilka słów więcej na ten temat można przeczytać też w angielskiej wersji tego wpisu, gdzie w dziale „Controversy” wspomniane są opinie takich uznanych naukowców jak John Baez i Sean Carroll. Ten drugi przy innej okazji wypowiada się w taki sposób:
„My insight is that the EMDrive is complete crap and a waste of time. Right there in the abstract this paper says, ‘Our test campaign can not confirm or refute the claims of the EMDrive’, so I’m not sure what the news is. I’m going to spend my time thinking about ideas that don’t violate conservation of momentum.”
Jako że pomysł napędu EmDrive nie brzmi prawdopodobnie, to zaskakująco dużą liczbę doniesień medialnych które on wywołał najlepiej traktować jako kaczki dziennikarskie.