Czy Słońce zbliża się do centrum naszej galaktyki?

Pytanie

Pyta Jerzy

Czy Słońce zbliża się do centrum naszej galaktyki? Jeśli tak, to z jaką prędkością?

Odpowiedź

Odpowiada Krzysztof Domański

Słońce nie porusza się kierunku centrum galaktyki (w skrócie centrum), tylko obiega je po orbicie, w dużym przybliżeniu kołowej, co oznacza, że zachowuje od niego względnie stałą odległość. Ta orbita jest w rzeczywistości lekko eliptyczna i Słońce cyklicznie zbliża się, a potem oddala od centrum z pewną prędkością, którą nazywamy radialną (czyli wzdłuż prostej łączącej Słońce i centrum). Jest ona jednak trudna do określenia, ponieważ na ruch Słońca w galaktyce mają również wpływ m.in. perturbacje grawitacyjne od innych ciał w pobliżu, a sama orbita jest nachylona do płaszczyzny galaktyki, więc ruch odbywa się również w kierunku „góra-dół”. Niezbędne są dokładne pomiary astrometryczne; obecnie szacuje się, że prędkość radialna wynosi ok. 14 km/s, podczas gdy prędkość orbitalna to ok 230 km/s. Warto wspomnieć, że z taką prędkością Słońce i cały Układ Słoneczny wykonują pełny obieg wokół Centrum w czasie około 230 milionów lat (tzw. rok galaktyczny).