Czy stopienie góry lodowej powoduje wzrost poziomu morza?

Pytanie

Pyta Ilona

Podobno stopienie dużej góry lodowej (takiej ja ta, która ostatnio oderwała się od Antarktydy) może spowodować wzrost poziomu morza. Jak to możliwe, skoro góra ta pływa po powierzchni ocenu? Spotkałam się z twierdzeniem, że ma to wynikać z faktu, że jest zrobiona z wody słodkiej, ale przecież chyba lód na Antarktydzie nie jest słodki?

Odpowiedź

Odpowiada Prof. Szymon Malinowski

Jeśli góra lodowa pływa już swobodnie w oceanie, jej stopienie nie spowoduje podniesienia poziomu morza. Jednak podniesienie poziomu morza spowoduje lód, który spłynie na jej miejsce z lądolodu ponad oceanem. Lodowce szelfowe, które pływają u obrzeża kontynentu Antarktydy po oceanie, dają pewien opór (szczególnie jeśli w jednym czy drugim miejscu są „zahaczone” o przeszkody na dnie), co utrudnia spływanie kolejnych mas lodu z kontynentu po pochyłości. Jeśli część takiego lodowca oderwie się i utworzy górę lodową, na jego miejsce spłynie kolejna masa lodu i poziom morza się podniesie. To trochę tak jak w przypadku kostki lodu wrzucanej do szklanki z wodą: poziom podnosi się w momencie, gdy wrzucany lód zanurza się w wodzie, nie gdy po niej pływa i kostka topnieje. Więcej na temat lądolodów Antarktydy, ich podmywania i zsuwania się oraz wzrostu poziomu morza można przeczytać tu.