Czy teoria względności tłumaczy oscylacje gwiazd i ruch układów podwójnych gwiazd?

Pytanie

Pyta Krzysiek

Czy ogólna teoria względności tłumaczy oscylacje gwiazd i ruch układów podwójnych gwiazd? Czy może do wytłumaczenia ruchu w tych układach wystarczy odnieść się do grawitacji Newtona?

Odpowiedź

Odpowiada Andrzej Okołów

Ogólnej teorii względności można użyć do opisu gwiazd podwójnych i podobnych układów, jednakże ze względu na stopień skomplikowania równań Einsteina nie znamy ścisłych rozwiązań tych równań opisujących taki układ. W chwili obecnej tego rodzaju problemy potrafimy rozwiązywać jedynie numerycznie – odpowiednie metody pozwalają opisywać w ten sposób np. proces zbliżania się do siebie gwiazd neutronowych czy czarnych dziur w ciasnych układach podwójnych, ich łączenie się w jeden obiekt i powiązaną z tym emisję fal grawitacyjnych.