Czy ugięcie grawitacyjne światła powoduje jego rozszczepienie?

Pytanie

Pyta jarek

Czy ugięcie grawitacyjne światła powoduje jego rozszczepienie?

Odpowiedź

Odpowiada Andrzej Okołów

W Ogólnej Teorii Względności ruch fotonu nie zależy od jego energii – jeżeli z tego samego punktu w tej samej chwili wyemitujemy w tym samym kierunku dwa fotony o różnej energii, to będą się one poruszały w ten sam sposób. Zatem grawitacyjne ugięcie światła nie powoduje jego rozszczepienia (ten wniosek jest słuszny w sytuacjach, w których falę elektromagnetyczną możemy traktować jak strumień fotonów – tak jest np. w przypadku astronomicznych obserwacji soczewkowania grawitacyjnego).