Czy w atomie dochodzi do kreacji cząstek wirtualnych?

Pytanie

Pyta Robert

Czy w obszarze przestrzeni umownie określanym jako atom dochodzi do kreacji cząstek wirtualnych?

Odpowiedź

Odpowiada Mikołaj Misiak

Tak, w atomie wodoru oddziaływanie między jądrem atomowym a elektronem zachodzi za pośrednictwem wirtualnych fotonów. W pierwszym przybliżeniu można te fotony opisać przy pomocy klasycznego pola Coulomba. W kolejnych przybliżeniach stają się istotne wirtualne pary elektron-pozyton, które sprawiają, że potencjał oddziaływania nie odpowiada dokładnie polu Coulomba. Ten efekt nazywamy efektem polaryzacji próżni.