Czy w LHC podczas zderzeń wydobywa się dźwięk?

Pytanie

Pyta mateusz

Czy w Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC) podczas zderzania atomów wydobywa się dźwięk?

Odpowiedź

Odpowiada Mikołaj Misiak

W Wielkim Zderzaczu Hadronów (LHC – Large Hadron Collider) zderzamy protony (jądra wodoru), a nie atomy. Rozpędzanie i zderzanie wiązek protonów w tej maszynie nie byłoby możliwe, gdyby na trasie wiązki znajdowało się powietrze lub jakiś inny gaz. Trzeba go odpompować z największą możliwą dokładnością. Samo zderzenie nie wywołuje więc dźwięku, gdyż dźwięki nie rozchodzą się w próżni. Podobnie zderzenie dwóch satelitów na orbicie Ziemi przebiegłoby całkowicie bezdźwięcznie dla obserwatora znajdującego się w pobliżu, choć na tyle daleko, aby nie trafił go żaden odłamek.