Czy w organizmie człowieka występują receptory pola elektromagnetycznego?

Pytanie

Pyta Mariusz

Czy w organizmie człowieka występują receptory pola elektromagnetycznego, a jeśli tak, to jaką rolę one spełniają?

Odpowiedź

Odpowiada prof. Piotr Sułkowski

Szczególnym przykładem pola elektromagnetycznego jest światło — tzn. światło to nic innego jak fale elektromagnetyczne o odpowiednich częstościach, czy też długościach (takich, które jesteśmy w stanie zaobserwować). Zatem receptorami odbierającymi takie promieniowanie są nasze oczy. Poza odbiorem fal elektromagnetycznych oczy spełniają też inne role — mogą być maślane, czarujące, zaszklone, umalowane, etc.