Czy we Wszechświecie istnieje absolutna próżnia?

Pytanie

Pyta Ryszard

Czy we Wszechświecie istnieje absolutna próżnia?

Odpowiedź

Odpowiada Joanna Pusz

W sensie potocznym próżnia to „pusta przestrzeń”. Wraz z rozwojem fizyki istnienie i sposób rozumienia pojęcia próżni ewoluowały. W mechanice newtonowskiej „próżnia absolutna” to obszar, w którym nie ma cząstek obdarzonych masą. We współczesnej fizyce pojęcie próżni ma wiele znaczeń, a pojęcie „próżni absolutnej” jest czysto abstrakcyjne.

Wydawałoby się, że to właśnie w kosmosie można by szukać obszarów „próżni absolutnej”. Jednak nawet w kosmosie próżnia nie jest doskonała – przestrzeń między ciałami niebieskimi, określana mianem próżni kosmicznej, nawet w najbardziej „pustych” obszarach wypełniona jest, między innymi, reliktowym promieniowaniem tła i oddziaływaniem grawitacyjnym.

Więcej na temat próżni można znaleźć w innym naszym wpisie: Czym jest próżnia?