Czy we Wszechświecie w dalekiej przyszłości może zostać samo promieniowanie?

Pytanie

Pyta Dawid

Czy w całym Wszechświecie w bardzo dalekiej przyszłości może zostać samo promieniowanie? Po prostu materia zamieni się w promieniowanie? Naukowcy rozważają powiększający się Wszechświat, więc jeśli materia zaczęłaby przemieniać się w promieniowanie, to czy dogoniłoby ono krańce takiego rozszerzającego się Wszechświata?

Odpowiedź

Odpowiada Mikołaj Misiak

Odpowiedź na to pytanie zależy od tego, czy proton jest cząstką stabilną. Hipoteza Wielkiej Unifikacji sugeruje, że nie jest, natomiast czas życia protonu jest o wiele rzędów wielkości większy niż obecny wiek Wszechświata. Jeśli ta hipoteza jest słuszna, to po odpowiednio długim czasie praktycznie wszystkie nukleony rozpadną się, i pozostaną jedynie elektrony, pozytony oraz neutrina. Elektrony i pozytony będą dość skutecznie anihilować, produkując fotony. W końcu praktycznie cała materia zamieni się w promieniowanie, o ile do promieniowania zaliczymy również neutrina. Gęstość energii zawarta w tym promieniowaniu będzie dążyła do zera na skutek rozszerzania się Wszechświata.