Strona głównaPytania → Czy Wszechświat stygnie?

Czy Wszechświat stygnie?

Pytanie

Pyta Kacper

Dlaczego mówi się, że Wszechświat stygnie? Przecież średnia energia kinetyczna wszystkich cząstek Wszechświata jest stała. Czy stygnięcie wszechświata należy utożsamiać ze spadkiem jego temperatury?

Odpowiedź

Odpowiada Mikołaj Misiak

Średnia energia kinetyczna cząstek we Wszechświecie nie jest stała. W szczególności energia fotonów mikrofalowego promieniowania tła nie jest stała. Ich ilość jest w przybliżeniu stała, a długość fali rośnie wraz z rozszerzaniem się Wszechświata, czyli energia maleje. Maleje więc też temperatura tego promieniowania, którą często nazywamy „temperaturą Wszechświata”. Dlatego mówimy często, że Wszechświat stygnie. Musimy jednak pamiętać o innych obiektach (planetach, gwiazdach, galaktykach), które nie są w stanie równowagi termodynamicznej z promieniowaniem tła, i na ogół są znacznie gorętsze.