Strona głównaPytania → Czy zderzenie się elektronów w...

Czy zderzenie się elektronów w atomie jest możliwe?

Pytanie

Pyta karol

Czy jest możliwe zderzenie się dwóch lub więcej elektronów, które krążą na tej samej powłoce w atomie? Co by się działo potem?

Odpowiedź

Odpowiada prof. Piotr Sułkowski

Zderzenie takie nie jest możliwe, gdyż elektrony są cząstkami, dla których obowiązuje zakaz Pauliego. Elektrony w atomie charakteryzowane są różnymi tzw. liczbami kwantowymi, które opisują na jakiej powłoce, podpowłoce, oraz orbitalu się one znajdują. Zakaz Pauliego stwierdza, że żadne dwa elektrony w atomie nie mogą mieć wszystkich liczb kwantowych takich samych, czyli nie mogą znajdować się na tej samej powłoce, podpowłoce, oraz orbitalu. Jeśli dwa elektrony znajdują na tym samym orbitalu, to muszą mieć przynajmniej różne spiny.

Należy też pamiętać, że elektrony w atomie nie „krążą” wokół jądra w takim sensie, w jakim np. planety krążą wokół Słońca. Zachowanie elektronów opisywane jest przez równania mechaniki kwantowej, które pozwalają jedynie przewidzieć prawdopodobieństwo wykrycia elektronu w pewnym położeniu.