Czy zmiany masy Ziemi wpływają na jej orbitę?

Pytanie

Pyta Paweł

Dlaczego Ziemia nie spada na Słońce? Pył kosmiczny znajdujący się w układzie słonecznym i spadający na naszą planetę (ponoć 3,5 mln ton rocznie), jak również meteoryty zwiększają masę Ziemi. Sądzę, że sprawiają też opór w jej wędrówce wokół naszej gwiazdy. Czy w długim okresie czasu, rzędu milionów lat, nie powodują spowolnienia jej ruchu wokół Słońca i znacząco zmieniają orbitę?

Odpowiedź

Odpowiada Joanna Pusz

Masa Ziemi nie jest stała w czasie. Spadający w wyniku działania grawitacji na powierzchnię naszej planety pył meteoryczny oraz różne śmieci kosmiczne przyczyniają się do zwiększania jej masy. Niezależnie, Ziemia traci masę głównie poprzez utratę z atmosfery wodoru czy helu. Okazuje się, że roczny bilans zmian masy Ziemi jest ujemny. Szacuje się, że rocznie masa planety zmniejsza się o 30-60 tys. ton. Jednakże, przy masie Ziemi wynoszącej ok. 6$ \cdot$10 $^{21}$ ton, zmiana rzędu kilkudziesięciu tysięcy ton jest znikomym efektem. Po upływie 4,5 mld lat (czyli mniej więcej tylu, ile szacunkowo lat ma Ziemia) masa Ziemi nawet nie zmniejszy się o rząd wielkości. Z tego powodu w skali milionów lat wpływy te są pomijalnie małym czynnikiem, wpływającym niezauważalnie zarówno na masę, jak i ruch Ziemi.