Czy zmniejszenie napięcia powierzchniowego wpływa na rozmiar kropel wody?

Pytanie

Pyta Aleksander Kuś

Czy przez zmniejszenie napięcia powierzchniowego przez detergent zmniejszają się krople wody?

Odpowiedź

Odpowiada dr Miłosz Panfil

Tak, przy mniejszym napięciu powierzchniowym krople będą miały mniejszy rozmiar. Napięcie powierzchniowe, zwane też energią powierzchniową, występuje ponieważ cząsteczki wody przyciągają się nawzajem bardziej niż cząsteczki wody i powietrza. Wewnątrz kropli wody cząsteczka jest przyciągana równomiernie w każdą stronę przez otaczające je cząsteczki. Natomiast na powierzchni kropli przyciągana jest tylko przez cząsteczki będące wewnątrz kropli. To oddziaływanie nadaje powierzchni kropli sztywność, czyli napięcie powierzchniowe. Mniejsze napięcie powierzchniowe sprawia więc, że kropla ma mniejszą sztywność i tym samym jej maksymalny rozmiar maleje.