Czy znane są ścisłe rozwiązania równań Einsteina opisujące kilka czarnych dziur?

Pytanie

Pyta Rafał

Czytałem, że metryka Schwarzschilda jest ścisłym rozwiązaniem równań Einsteina z jedną, nieobracającą się i nienaładowaną czarną dziurą w pustym (poza nią) Wszechświecie. Czy istnieją ścisłe rozwiązania równań Einsteina z więcej niż jedną czarną dziurą naraz? Jeżeli nie, to czy to dlatego, że jeszcze ich nie odnaleziono, czy też teoretycznie wykazano że to niemożliwe? (Na chłopski rozum – to musi być możliwe, skoro sama natura „realizuje” więcej niż jedną czarną dziurę naraz. Z drugiej strony, klasyczne zagadnienie trzech ciał jest analitycznie nierozwiązywalne poza szczególnymi przypadkami, a przecież też jest realizowane w naturze.)

Odpowiedź

Odpowiada Andrzej Okołów

Obecnie znanych jest sporo ścisłych rozwiązań równań Einsteina z wieloma czarnymi dziurami — ogólna teoria względności jest więc w tym punkcie zgodna z intuicyjnymi oczekiwaniami, o których mowa w pytaniu.

Dodam tu jeszcze, że nie ma sprzeczności pomiędzy analityczną nierozwiązywalnością zagadnienia trzech ciał, a jego realizacją w naturze — analityczna nierozwiązywalność nie oznacza, że nie istnieje odpowiednie rozwiązanie równań; oznacza ona, że nie potrafimy w (dostatecznie) jawny sposób opisać tego rozwiązania.