Czym aberracja światła różni się od paralaksy?

Pytanie

Pyta Ariel

Na czym polega różnica pomiędzy aberracją światła a paralaksą (w kontekście astronomii)? Nie potrafię jednoznacznie stwierdzić czy dotyczy to opisu tego samego zjawiska. Nie jestem tego również pewny po prześledzeniu wszystkich publikacji z którymi dane mi było się zapoznać – sformułowania te nie były stosowane przemiennie – zakładam, że było to świadome.

Odpowiedź

Odpowiada Leszek Czechowski

Paralaksa gwiazd w astronomii oznacza niewielkie, pozorne przesunięcia gwiazd na sklepieniu niebieskim wskutek zmiany naszego położenia wskutek ruchu obiegowego Ziemi wokół Słońca. Natomiast aberracja światła jest  związana z kierunkiem ruchu względem światła. Kilka słów na ten temat przeczytać można też tutaj.