Czym jest horyzont zdarzeń?

Pytanie

Pyta Paweł

Co to jest horyzont zdarzeń i jak to potocznie wytłumaczyć?

Odpowiedź

Odpowiada Szymon Augustynowicz, konsultacja: prof. Mikołaj Misiak, dr hab. Andrzej Okołów.

Pojęcie horyzontu zdarzeń najłatwiej jest zdefiniować i potocznie wytłumaczyć w kontekście modeli kosmologicznych. Informacja między różnymi zdarzeniami może być przenoszona z prędkością mniejszą lub równą od prędkości światła. Obserwator O w pewnej chwili t (czasu mierzonego na jego zegarze) jest w stanie odebrać sygnały od pewnego zbioru A przeszłych (dla niego) zdarzeń. Jest również w stanie wysłać sygnały do pewnego zbioru B przyszłych (dla niego) zdarzeń. Zbiór pozostałych zdarzeń oznaczmy przez C. Punkty czasoprzestrzeni (zdarzenia) leżące na granicy zbiorów A i C nazywamy horyzontem zdarzeń dla obserwatora O w chwili t. W kontekście układów czarnych dziur pojęcie horyzontu jest nieco bardziej skomplikowane i trudniej je potocznie wytłumaczyć.