Strona głównaPytania → Czym jest i jak mierzyć...

Czym jest i jak mierzyć moc bierną w przebiegach odkształconych?

Pytanie

Pyta Grzegorz Moczala

Dlaczego moc bierna w przebiegach odkształconych (napięcie i prąd elektryczny) jest niemożliwa do zmierzenia, mimo że posiadamy sposoby do jej obliczenia, m.in. moc bierną Fryzego?

Odpowiedź

Odpowiada dr Grzegorz Brona

O ile mi wiadomo nie istnieje w tej chwili ogólnie przyjęta definicja mocy biernej w układach niesinusoidalnych. Definicja zaproponowana przez Fryzego jest jedną z kilku (inne to m.in. definicja Sharona, Czarneckiego, czy Shepherd-Zahikhani). Każda z tych definicji ma swoje ograniczenia stosowalności. Co więcej można zaproponować układy pomiarowe, które wykonują pomiary wielkości praktycznie zgodnie z powyższymi definicjami (przynajmniej dla kilku z nich). W szczególności dla definicji Fryzego opis takiego układu/pomiaru jest przedstawiony tutaj: P. Filipski, “A new approach to reactive current and reactive power measurements in nonsinusoidal systems,” IEEE Trans. on Inst. and Meas., Volume 29, No. 4, p. 423-426, 1980. Tak czy inaczej IEC i IEEE na ten moment wciąż nie przyjęły konkretnej definicji.