Czym jest temperatura próżni?

Pytanie

Pyta Paweł

Temperatura jest miarą energii cząstek. Zatem jak można mówić o temperaturze próżni czy temperaturze promieniowania?

Odpowiedź

Odpowiada dr Miłosz Panfil

Temperatura jest miarą średniej energii kinetycznej cząstek. W idealnej próżni nie ma cząstek, więc trudno jest mówić o ich temperaturze. W kosmosie próżnia nie jest idealna, choć faktycznie atomów jest mało, na przykład w obszarze międzyplanetarnym naszego układu słonecznego jest tylko parę atomów na cm$^3$, jak wspominaliśmy tutaj. Oprócz atomów, kosmos wypełniony jest mikrofalowym promieniowaniem tła, czyli fotonami. Fotony, pomimo tego, że nie mają masy, mają energię. Temperatura promieniowania mówi nam o średniej energii fotonów. Temperatura mikrofalowego promieniowania tła wynosi około 2.7 K, co odpowiada energii fotonów o długości fali rzędu 1 cm. Takie fale nazywamy właśnie mikrofalami.