Czym jest temperatura?

Pytanie

Pyta Grzegorz

Jakim zjawiskiem fizycznym na poziomie atomowym jest temperatura materii?

Odpowiedź

Odpowiada dr Miłosz Panfil

Na poziomie atomowym temperatura materii związana jest z ruchem. Dokładniej, temperatura określa średnią energię kinetyczną atomów. Zagadnienie to jest dobrze opisane w podręcznikach na różnym poziomie, kilka słów więcej przeczytać można też tutaj.