Czym jest tensor energii-pędu?

Pytanie

Pyta Damian

Czym jest tensor energii-pędu? Czy dotyczy on przestrzeni rozwiązań Alberta Einsteina? Wiem, że jest on używany do opisywania modeli FLRW i LTB.

Odpowiedź

Odpowiada Szymon Augustynowicz, konsultacja: prof. Mikołaj Misiak, dr hab. Andrzej Okołów.

Tensor energii-pędu jest wielkością fizyczną, która opisuje gęstość i przepływ energii i pędu w czasoprzestrzeni. O jego wartości w danym punkcie czasoprzestrzeni decydują rozkład materii oraz postać pola elektromagnetycznego w otoczeniu tego punktu. Ogólna Teoria Względności (OTW) stworzona przez Alberta Einsteina mówi, że tensor energii-pędu jest źródłem pola grawitacyjnego, tj. wpływa na to, jak zakrzywiona jest czasoprzestrzeń. Stwierdzenie to dotyczy nie tylko czasoprzestrzeni w bardziej znanych kosmologicznych modelach (np. modelach FLRWLTB), lecz wszelkich możliwych czasoprzestrzeni opisywanych przez OTW.