Czym różni się bezwładność od grawitacji?

Pytanie

Pyta WOJAK

Czym różni się bezwładność od grawitacji – czy można jakimiś badaniami je odróżnić?

Odpowiedź

Odpowiada Andrzej Okołów

Rozróżnienie pomiędzy siłami grawitacji a siłami bezwładności istnieje w mechanice Newtonowskiej: siły grawitacji działają w układzie inercjalnym na masywne ciało i są generowane przez inne masywne ciała zgodnie z Newtonowskim prawem powszechnego ciążenia, zaś siły bezwładności działają w układzie nieinercjalnym i są wynikiem przyspieszenia układu nieinercjalnego względem układów inercjalnych.

To rozróżnienie zanika w ogólnej teorii względności (OTW), a same pojęcia sił grawitacji i sił bezwładności tracą tu status pojęć podstawowych – pojęcie siły jest potrzebne w mechanice Newtonowskiej do zapisania równań ruchu ciał (II zasada dynamiki), a w OTW równania ruchu konstruowane są na trochę innej zasadzie. Można co prawda próbować podzielić wyrazy tworzące owe równania na te odpowiadające grawitacji i te odpowiadające bezwładności, ale wedle słów samego Einsteina taki podział jest „zasadniczo bez znaczenia” (cytat z pracy Einsteina z 1916 roku – patrz punkt 4. „Are the Forces of a Field of Gravitation „Real” Forces?” na stronie tutaj). Więcej na ten temat można przeczytać (po angielsku) w rozdziale 2 następującego artykułu.