Czym różnią się jądra krystalizacji, zarodki krystalizacji i jądra nukleacji?

Pytanie

Pyta Artur

Szukając informacji na temat powstawania i zasiewania chmur natrafiłem na pojęcia jąder krystalizacji, zarodków krystalizacji i jąder nukleacji. Czy te terminy oznaczają to samo? Jeśli nie, to jak się do siebie mają? Czy krystalizacja to jedna z możliwych form nukleacji?

Odpowiedź

Odpowiada Prof. Szymon Malinowski

Nukleacja to szersze pojęcie niż krystalizacja, zarówno jądro kondensacji jak i jądro krystalizacji to jądra nukleacji. O nukleacji mówimy, gdy wskutek np. przemiany fazowej czy innego procesu dochodzi do samoorganizacji materii, np. zebrania cząsteczek pary wodnej obecnej w powietrzu w jedną strukturę: kropelkę lub kryształek, albo zebranie cząsteczek wody w postaci płynnej w regularną strukturę krystaliczną. Czasem nukleacja w atmosferze (powstanie np. cząstek aerozolu siarkowego) zachodzi  na jonach jednego z gazów atmosferycznych powstałych przez reakcję z wysokoenergetyczną obdarzoną ładunkiem cząsteczką promieniowania kosmicznego.