Czym są kwazicząstki?

Pytanie

Pyta Michał

Czy skoro kolektywne drgania sieci krystalicznej można zebrać do kupy i opisać jako przemieszczanie się fononów, które są kwazicząstkami, to czemu kolektywnych drgań pola elektromagnetycznego (fotonów) nie traktuje się również jako kwaziczastki, a jako normalne cząstki?

Odpowiedź

Odpowiada dr Miłosz Panfil

Wynika to z tego, że fotony nie potrzebują ośrodka: fale elektromagnetyczne doskonale rozchodzą się w próżni. Natomiast drgania sieci krystalicznej, jak sama nazwa wskazuje, wymagają sieci krystalicznej. Bez ośrodka nie mogą być wzbudzone. Dlatego fotony uważamy za normalne cząstki, natomiast fonony za efektywne kwazicząstki, za pomocą których wygodnie jest opisać wzbudzenia w krysztale.