Czym są smugi zostawiane przez lecące samoloty?

Pytanie

Pyta Bogdan

Jak powstają i czym są smugi zostawiane przez lecące samoloty?

Odpowiedź

Odpowiada Leszek Czechowski

Smugi powstające po przelocie samolotu to przede wszystkim kropelki wody, czyli specyficzny rodzaj chmur nazywanych czasami Cirrus homogenitus, czyli cirrusami stworzonymi przez człowieka. Powstają gdy samolot przelatuje przez powietrze zawierające przesyconą parę wodną. Samolot spalając paliwo (węglowodory) dostarcza dodatkowe ilości pary wodnej, dwutlenku węgla, tlenków azotu, tlenku węgla, tlenków siarki, i mikrocząstki sadzy powstałe w wyniku spalania w wysokiej temperaturze paliwa lotniczego. Po silnym ochłodzeniu spalin (z temperatury silnika do temperatury powietrza) powstają jądra kondensacji. Mogą to być kropelki wody. Na jądrach kondensacji skrapla się także para z otaczającego powietrza prowadząc do powstania widocznych z daleka smug.