Czym są symetrie C, P, T?

Pytanie

Pyta Filip

Skoro wszystkie symetrie obowiązują w całym Wszechświecie, tj. C, P, T, to czemu T jest wyjątkiem?

Odpowiedź

Odpowiada Mikołaj Misiak

Odwzorowania C, P i T są symetriami oddziaływań elektromagnetycznych i silnych. Oddziaływania słabe nie są symetryczne względem żadnego z nich. Są jedynie symetryczne względem złożenia CPT wszystkich trzech odwzorowań. Aplikacja odwzorowania T w kwantowej teorii pola jest o tyle wyjątkowa, że opisująca ją transformacja przestrzeni Hilberta jest antyunitarna, a nie unitarna. Nie da się tego niestety wyjaśnić językiem potocznym…