Strona głównaPytania → Dlaczego ciała elektryzują się przez...

Dlaczego ciała elektryzują się przez pocieranie?

Pytanie

Pyta Alicja

Co w mikroskopowe budowie substancji decyduje o tym, czy naladuje się ona dodatnio lub ujemnie? Czemu np. ebonit pobiera elektrony, a szkło oddaje?

Odpowiedź

Odpowiada Damian Zdulski

Podczas pocierania następuje mocne stykanie, a następnie gwałtowne rozłączanie dwóch ciał. Na skutek mocnego stykania mogą tworzyć się wiązania chemiczne między cząsteczkami należącymi do powierzchni dwóch różnych ciał. Jeśli cząsteczki jednego z materiałów charakteryzują się dużo większym powinowactwem elektronowym od drugiego, to w wiązaniu następuje przepływ elektronów w pobliże tych cząsteczek. Prowadzi to do nierównomiernego rozkładu ładunku na styku dwóch ciał. Jeśli teraz rozłączymy nasze ciała, to część elektronów pozostanie przy cząsteczkach o większym powinowactwie i tym samym nastąpi trwałe przemieszczenie ładunku między ciałami. To, jaki ładunek będzie gromadził się na powierzchni danego ciała, określa porównanie jego powinowactwa do tej cechy drugiego ciała o które trzemy. Natomiast samo powinowactwo jest określone przez równania mechaniki kwantowej dla danych cząsteczek.