Strona głównaPytania → Dlaczego elektrony w atomach nigdy...

Dlaczego elektrony w atomach nigdy nie przestają się poruszać?

Pytanie

Pyta karol

Dlaczego elektrony w atomach nigdy nie przestają się poruszać, nawet w temperaturze 0 stopni Kelvina?

Odpowiedź

Odpowiada Damian Zdulski

Wynika to z zasady nieoznaczoności Heisenberga, która mówi, że nie da się jednocześnie określić położenia i pędu elektronu. Stąd, gdy elektron na skutek siły Coulomba zbliża się do jądra, to jego położenie staje się lepiej określone, i tym samym — aby była spełniona powyższa zasada — musi wzrosnąć jego pęd, przez co nigdy nie będzie mógł spaść na jądro i się zatrzymać.