Dlaczego jon H+ uznaje się za proton?

Pytanie

Pyta Dawid

Dlaczego jon H+ uznaje się za proton? Na zajęciach z biologii jon wodoru uznaje się za proton i odwrotnie, ale właściwe dlaczego? Przecież wodór bez elektronu staję się zlepkiem protonów i neutronów, a nie samych protonów, więc skąd taka zależność?

Odpowiedź

Odpowiada prof. Piotr Sułkowski

Jądro atomu wodoru składa się po prostu z jednego protonu. Cały atom wodoru składa się z tego jądra (czyli po prostu protonu) oraz elektronu. Bez tego elektronu atom wodoru staje się jonem H+, czyli po prostu pojedynczym protonem. Innymi słowy, wspomniany w pytaniu „zlepek protonów i neutronów” to w przypadku wodoru po prostu jeden proton.

Warto natomiast podkreślić, iż istnieją także inne izotopy wodoru. Powyższy izotop – występujący w przyrodzie najczęściej – określany jest także jako prot. Inne izotopy wodoru to deuter, którego jądro składa się z jednego protonu i jednego neutronu; oraz tryt, którego jądro składa się z jednego protonu i dwóch neutronów.