Strona głównaPytania → Dlaczego Księżyc oddala się od...

Dlaczego Księżyc oddala się od Ziemi?

Pytanie

Pyta Karol

Dlaczego Księżyc oddala się od Ziemi? Według internetu Księżyc oddala się od Ziemi o około 4 cm rocznie. Dlaczego tak się dzieje?

Odpowiedź

Odpowiada Leszek Czechowski

Powodem oddalania się Księżyca od Ziemi są siły pływowe. Przyciąganie grawitacyjne Księżyca i siła odśrodkowa powodują deformacje Ziemi (zarówno powierzchni wody jak i lądów). Z uwagi na ruch obrotowy Ziemi deformacje te znajdują się nieco przed Księżycem (czyli w miejscu, gdzie jeszcze Księżyc nie góruje). Siła grawitacji od tych deformacji ma więc składową zwiększającą energią ruchu Księżyca, czyli właśnie oddalanie się Księżyca na dalszą orbitę. Przeciwny efekt obserwujemy na Marsie, gdzie Fobos zbliża się do Marsa, wskutek tego, że ruch obiegowy Fobosa jest szybszy niż obrót Marsa. Więcej na ten temat można znaleźć w „Planety widziane z bliska”, L. Czechowski, Wiedza Powszechna, 1985.