Dlaczego kwarkom przypisuje się ładunki ułamkowe?

Pytanie

Pyta Paweł

Na zajęciach spotkałem się z określeniem, że wszystkie ładunki w przyrodzie są wielokrotnością ładunku elementarnego e. Dlaczego w takim razie kwarkom przypisuje się ładunki ułamkowe?

Odpowiedź

Odpowiada Mikołaj Misiak

Kwarkom przypisujemy ładunki ułamkowe, ale kwarki swobodne nie występują w przyrodzie. Występują tylko ich stany związane. Tak się składa, że te stany związane mogą mieć wyłącznie ładunki całkowite. Nie jest to postulat naszej teorii, a jedynie fakt wynikający z jej struktury zadanej przez inne postulaty. Do postulatów należy określenie pól będących stopniami swobody rozważanej kwantowej teorii pola oraz żądania dotyczące symetrii.