Dlaczego ładunek protonu jest określany jako dodatni?

Pytanie

Pyta Joanna

Dlaczego ładunek protonu jest określany jako dodatni, a elektronu jako ujemny – a nie na przykład odwrotnie? Skąd wziął się pomysł oznaczenia „plus” i „minus”? To, że mają różne znaki, jest logiczne, ale czy jest jakieś uzasadnienie takiego określenia, czy po prostu tak kiedyś przyjęto?

Odpowiedź

Odpowiada Mikołaj Misiak

W XVIII wieku odkryto, że mamy dwa rodzaje ładunków, i wtedy też przyjęto konwencję, że jedne z nich nazywamy dodatnimi, a inne ujemnymi. Równie dobrze można było przyjąć konwencję odwrotną. Elektron i proton odkryto dużo później, i wtedy okazało się, jakie mają znaki ładunków w ramach uprzednio przyjętej konwencji.