Dlaczego masa krytyczna jest inna dla różnych izotopów?

Pytanie

Pyta marcin

Dlaczego masa krytyczna jest inna dla różnych izotopów? Od czego to zależy?

Odpowiedź

Odpowiada Krzysztof Miernik

Masa krytyczna to ilość materiału potrzebnego do zgromadzenia, aby zaszła samopodtrzymująca się reakcja jądrowa. Oznacza to, że liczba neutronów powstających w rozszczepieniu jest taka sama jak traconych. Patrząc na bilans zysków i strat łatwo można sobie wyobrazić od czego może on zależeć. Neutrony powstają w rozszczepieniu jąder innymi neutronami. Po pierwsze więc musimy taki neutron złapać i zyskujemy wtedy pewną ich liczbę, która zależy od tego jaki jest to izotop i jaka jest energia neutronu. Uran-235 dla neutronów termicznych średnio da 2.41 neutronu, a pluton-239 – 2.87, co więcej szansa złapania neutronu przez pluton jest nieco większa niż przez uran. Stracić neutrony możemy przez ich ucieczkę z naszego materiału oraz przez absorpcję w reakcjach nie prowadzących do rozszczepienia. I tu znów pojawia się zależność od izotopu, np. pluton-239 ogólnie chętniej absorbuje neutrony niż uran-235. Oczywiście jest też wiele innych czynników, które nie zależą od użytego izotopu, ale od właściwości materiału (gęstość, rozszerzalność termiczna, kształt).