Strona głównaPytania → Dlaczego można zobaczyć plamkę lasera?

Dlaczego można zobaczyć plamkę lasera?

Pytanie

Pyta Bartek

Zastanawiam się, dlaczego mogę zobaczyć bezpośrednio plamkę lasera w sytuacji, gdy nie wlatuje mi ona bezpośrednio do oka (co oczywiście nie skończyłoby się zbyt dobrze). Tak samo nie rozumiem, dlaczego mogę zobaczyć jej odbicie od ekranu (np. w sytuacji, gdy nauczyciel stosuje laser jako wskaźnik do prezentacji na projektorze), mimo że nie znajduję się w miejscu, gdzie teoretycznie odbite światło powinno polecieć.

Odpowiedź

Odpowiada Piotr Wasylczyk

Światło do naszego oka może docierać z dwóch różnych rodzajów źródeł. Po pierwsze, z takich, które same świecą — ze Słońca i innych gwiazd, z żarówek, diod świecących, monitora komputera, lasera. Po drugie, możemy też widzieć światło rozproszone na przedmiotach, które same nie świecą — np. na trawie, skórze, papierze, na którym wydrukowana jest książka (i na farbie drukarskiej, którą jest wydrukowana). Kiedy wiązka światła z lasera pada na ekran, światło głównie rozprasza się na powierzchni ekranu. Do naszego oka dociera ta cześć rozproszonego światła, która akurat rozproszyła się w takim kierunku, że mogła przejść przez źrenicę i dotrzeć do siatkówki.

Uwaga: Absolutnie nie należy wykonywać żadnych eksperymentów, w których światło z lasera (np. wskaźnika laserowego) dociera bezpośrednio do oka. Grozi to nieodwracalnym uszkodzeniem siatkówki i częściową bądź całkowitą utratą widzenia. W przypadku laserów większej mocy nawet światło rozproszone może być niebezpieczne.