Dlaczego neutrony łączą się z protonami, mimo że są obojętne?

Pytanie

Pyta Adam

Proton łączy się z elektronem, ponieważ ma inny ładunek – a dlaczego neutrony łączą się z protonami, mimo że są obojętne?

Odpowiedź

Odpowiada Krzysztof Miernik

Za przyciąganie się protonów z neutronami (a także protonów z protonami i neutronów z neutronami) odpowiada oddziaływanie jądrowe silne, które jest przejawem bardziej ogólnego oddziaływania silnego – jednego z czterech podstawowych oddziaływań w przyrodzie. Siły jądrowe mają bardzo krótki zasięg, rzędu 1 fm (podobny do rozmiarów jąder), stąd oddziałują między sobą tylko nukleony w obrębie jednego jądra atomowego.