Dlaczego nocą niebo jest ciemne?

Pytanie

Pyta Paweł

Dlaczego, skoro gwiazd jest tak wiele i prędkość światła jest stała, niebo nocą jest ciemne?

Odpowiedź

Odpowiada Szymon Augustynowicz, konsultacja prof. Mikołaj Misiak

Wspomniany problem określany jest jako paradoks Olbersa. Powody, dla którego niebo nocą jest ciemne, są następujące. Po pierwsze, skoro wiek Wszechświata jest skończony (około 13.8 miliarda lat), a prędkość światła wynosi około 300000 km/s, to do chwili obecnej mogło do nas dotrzeć światło jedynie od skończonej ilości gwiazd. Ponadto, na skutek rozszerzania się Wszechświata, bardzo odległe obserwowane galaktyki oddalają się od nas tak szybko, że efekt Dopplera powoduje znaczne wydłużenie wysyłanych przez nie fal elektromagnetycznych. Z tego powodu zamiast światła widzialnego odbieramy promieniowanie podczerwone, mikrofale, albo nawet jedynie fale radiowe (w przypadku galaktyk nazywanych kwazarami). Oba argumenty razem stanowią odpowiedź na postawione pytanie, czyli paradoks Olbersa.