Dlaczego oddziaływanie grawitacyjne jest dominującą siłą w kosmosie?

Pytanie

Pyta Karolina

Dlaczego oddziaływanie grawitacyjne jest dominującą siłą w skali Układu Słonecznego i całego Wszechświata?

Odpowiedź

Odpowiada Mikołaj Misiak

Znamy w przyrodzie dwa oddziaływania długozasięgowe: elektromagnetyczne i grawitacyjne. Gwiazdy i planety zbudowane są z materii, w której ilości protonów (naładowanych dodatnio) i elektronów (naładowanych ujemnie) są bardzo zbliżone. Pola elektryczne wytwarzane przez jądra atomowe i elektrony praktycznie kompensują się. Natomiast pola grawitacyjne dodają się, i w skali kosmicznej to one mają dominujący wpływ na ruch materii. W tym konteście warto wspomnieć o ruchu naładowanych cząstek promieniowania kosmicznego, który zależy od kosmicznych pól magnetycznych często silniej niż od pól grawitacyjnych.