Dlaczego rozprężanie gazu prowadzi do obniżenia temperatury?

Pytanie

Pyta Krzysztof

Dlaczego rozprężanie gazu prowadzi do gwałtownego obniżenia temperatury, skutkując oszronieniem dłoni przy nabijaniu zapalniczki? Podobnie długotrwałe używanie butelki ze sprężonym powietrzem do czyszczenia powoduje gwałtowne jej oziębienie, co powoduje wręcz niemożliwość trzymania jej w dłoniach. Z czego to wszytko wynika?

Odpowiedź

Odpowiada dr Miłosz Panfil

Odpowiedź na to pytanie możemy znaleźć w innym pytaniu do fizyka, mianowicie dlaczego gaz z dezodorantu jest chłodny. Przytoczę kluczowy fragment:

„W rzeczywistości wewnątrz puszki z powodu dużego ciśnienia substancja, którą rozpylamy, jest w formie płynnej. Podczas iniekcji następuje obniżenie ciśnienia co prowadzi do przejścia cieczy w fazę gazową. Jednak analogicznie jak w przypadku wrzącej wody, aby ten proces mógł nastąpić potrzebne jest dostarczenie do substancji odpowiedniej ilości energii (tzw. energii parowania). Cała ta transformacja następuje gwałtownie, więc układ nie zdąży pobrać tej energii z otoczenia i musi wykorzystać swoją energię wewnętrzną, która jest związana z temperaturą substancji. Dlatego też gaz wydostający się z puszki jest zimny.”