Dlaczego stały prąd elektryczny nie wytwarza promieniowania elektromagnetycznego?

Pytanie

Pyta Adrianna

Dlaczego stały prąd elektryczny nie wytwarza promieniowania elektromagnetycznego?

Odpowiedź

Odpowiada dr Miłosz Panfil

Wynika to z praw natury, a w szczególności z praw Maxwella. Prawa Maxwella mówią co jest źródłem pola elektrycznego i magnetycznego. Pole elektryczne powstaje w obecności ładunków elektrycznych lub zmiennego w czasie pola magnetycznego. Pole magnetyczne jest natomiast efektem ruchu ładunków elektrycznych lub zmiennego pola elektrycznego.

Promieniowanie (fale) elektromagnetyczne rozchodzą się w przestrzeni ponieważ zmienne w czasie pole magnetyczne powoduje powstanie zmiennego w czasie pola elektrycznego. Zmienne pole elektryczne prowadzi do powstania zmiennego pola magnetycznego i proces się powtarza.

By taka fal mogła powstać potrzeba zmiennego w czasie pola magnetycznego (lub elektrycznego). Z praw Maxwella wynika, że źródłem pola magnetycznego są poruszające się ładunki elektryczne, czyli prąd elektryczny. Dla prądu o stałym natężeniu, powstaje stałe, statyczne, pole magnetyczne. Pole takie nie jest źródłem pola elektrycznego, co wynika ponownie z praw Maxwella. Natomiast zmienny prąd elektryczny wytwarza zmienne pole magnetyczne, które jest źródłem zmiennego pola elektrycznego. Wtedy zachodzi opisany powyżej mechanizm rozchodzenia się fal elektromagnetycznych.