Dlaczego tlenek siarki (VI) ma wyższą temperaturę wrzenia niż tlenek siarki (IV)?

Pytanie

Pyta Michał

Dlaczego tlenek siarki (VI) ma wyższą temperaturę wrzenia niż tlenek siarki (IV), skoro ten jest dipolem?

Odpowiedź

Odpowiada dr Marcin Gronowski

Temperatura wrzenia rośnie wraz z masą cząsteczkową oraz siłą oddziaływań międzycząsteczkowych. Tlenek siarki (IV) tworzy relatywnie słabe wiązania międzycząsteczkowe, wynikające głównie z oddziaływania typu dipol-dipol. Z kolei tlenek siarki (VI) ma wyższą masę cząsteczkową oraz ma tendencje do tworzenia trimerów (a w ogólności do polimeryzacji). Te silne oddziaływania między cząsteczkami tlenku siarki (VI) są najprawdopodobniej główną przyczyną relatywnie wysokiej temperatury topnienia.