Dlaczego w górach jest zimno?

Pytanie

Pyta Dariusz Pawłowski

Jeżeli ciepłe powietrze jest lżejsze niż zimne i unosi się do góry, to dlaczego w górach jest tak zimno?

Odpowiedź

Odpowiada Jan Gaj

Ciepłe powietrze unosi się do góry, ale się przy tym ochładza, bo się rozpręża (adiabatycznie). Gdyby się miało ochłodzić do temperatury niższej, niż panująca wyżej, nie wzniesie się, bo byłoby cięższe od znajdującego się tam powietrza. Dlatego atmosfera, w której temperatura obniża się z wysokością, może być stabilna. Można o tym poczytać (po angielsku) w Wikipedii pod http://en.wikipedia.org/wiki/Equivalent_potential_temperature