Dlaczego wić bakteryjna się kręci?

Pytanie

Pyta Marcin

Dlaczego wić bakteryjna się kręci? Jaki jest mechanizm fizykochemiczny stojący za tym ruchem?

Odpowiedź

Odpowiada dr Urszula Zajączkowska

Wić bakteryjna poruszana jest dzięki tzw. aparatowi bazalnemu, znajdującemu się w ścianie i błonie komórkowej. Energia niezbędna do wykonania ruchu pochodzi z procesu wyrównywania gradientów protonowych. Gradienty te powstają za pośrednictwem pompy zależnej od ATP, która transportuje protony na zewnątrz komórki. W wyniku dyfuzji dochodzi do przepływu protonów do wnętrza komórki w poprzek błony i aktywacji ruchu rotacyjnego aparatu bazalnego, składającego się z systemu pierścieni. Ruch tych pierścieni przekazywany jest do następnego, zakrzywionego, elementu wici (tzw. haka), do którego przytwierdzone jest włókno (filament), zbudowane z łańcuchów globularnego białka (flagelliny). Faktycznie więc, wić obraca się w punkcie przyczepu, a niektórzy porównują ten ruch do działania śmigieł helikoptera.