Dlaczego żarówka halogenowa nie ulega stopieniu?

Pytanie

Pyta Marcin

Dlaczego szkło żarówki halogenowej, w której żarnik jest blisko bańki, nie topi się (nie mięknie) pomimo tego, że żarnik osiąga temperaturę 3000 stopni Celsjusza, a temperatura mięknienia szkła kwarcowego wynosi 1400 stopni Celsjusza?

Odpowiedź

Odpowiada dr inż. Marta Wacławczyk

Rozgrzana do 3000 stopni Celsjusza część żarnika nie dotyka bezpośrednio szkła kwarcowego. Żarówki halogenowe działają na podobnej zasadzie jak klasyczne, powszechnie używane w XX wieku żarówki żarnikowe. W obu typach efekt świetlny uzyskiwany jest przez silne rozgrzanie żarnika (drutu wolframowego) wynikające z przepływu prądu elektrycznego. Drut znajduje się w wolnej przestrzeni wypełnionej gazem obojętnym (przeważnie argonem). W przypadku żarówek halogenowych gaz ten zawiera jeszcze domieszkę innego pierwiastka (np. jodu), który regeneruje żarnik, tzn. tworzy związek chemiczny z parami wolframu, który następnie pod wpływem wysokiej temperatury rozpada się, osadzając wolfram z powrotem na żarniku. W klasycznej żarówce żarnik, na skutek odparowania, robi się dość szybko cienki i w końcu przepala się. Poza tym pary wolframu osadzone na szkle zaciemniają je. W żarówkach halogenowych zapobiega temu wspomniane zjawisko regeneracji, jednak aby ono zaszło, temperatura wewnątrz żarówki halogenowej musi być bardzo wysoka. Dlatego jej rozmiary są dużo mniejsze niż rozmiary żarówki klasycznej, a zamiast zwykłego szkła konieczne jest użycie szkła kwarcowego o wysokiej temperaturze topnienia.  Między żarnikiem a szklaną obudową zachodzi proces wymiany ciepła. Biorą w nim udział zjawiska promieniowania, konwekcji (w otaczającym żarnik gazie) oraz przewodnictwa cieplnego (w materiale żarówki). Na skutek wymiany ciepła, temperatura między żarnikiem a obudową ze szkła kwarcowego zmienia się w określony sposób. Dokładne jej wyznaczenie na drodze teoretycznej jest trudne, dlatego lepiej jest w tym przypadku polegać na danych eksperymentalnych. Według nich temperatura kwarcowej obudowy wynosi zwykle między 250 a 550 stopni Celsjusza (patrz rys. 21 i jego opis w specyfikacji technicznej). Jest to dużo w porównaniu z klasycznymi żarówkami, ale jednak sporo poniżej temperatury mięknienia szkła kwarcowego.