Dlaczego Ziemia obraca się z zachodu na wschód, a nie na odwrót?

Pytanie

Pyta Kamil Tomrdle

Dlaczego Ziemia obraca się z zachodu na wschód, a nie na odwrót?

Odpowiedź

Odpowiada Leszek Czechowski

Większość ciał Układu Słonecznego zachowała kierunek obrotu materii z której Układ Słoneczny powstał.  Dotyczy to większości planet i mniejszych ciał niebieskich. Późniejsza zmiana kierunku i szybkości obrotu wynikła głównie wskutek sił pływowych działających pomiędzy bliskimi ciałami (szczególnie planety i satelity). W szczególności siły pływowe (grawitacyjne i termiczne) spowodowały zmiany obrotu Merkurego i Wenus. Kierunek osi obrotu jest także związany z procesem powstawania planet wskutek zderzeń planetozymali ze sobą. Niecentralne zderzenia mogły spowodować silne nachylenie osi do osi powierzchni orbity.  Więcej na te tematy można znaleźć na stronie kierunku Geofizyka w geologii lub w książce „Planety widziane z bliska”.