Eksplozje czarnych dziur

Pytanie

Pyta jan

Co (hipotetycznie) stałoby się gdyby czarna dziura eksplodowała, a co jeśli by implodowała?

Odpowiedź

Odpowiada prof. Piotr Sułkowski

Nie bardzo rozumiem na czym, w przypadku czarnych dziur, miałaby polegać różnica pomiędzy „eksplozją” a „implozją”. Tak czy inaczej, obecnie nie jesteśmy na to pytanie podać ścisłej odpowiedzi – przede wszystkim dlatego, ze nie znamy za dobrze praw, które opisują zachowanie czarnych dziur. Czarne dziury pojawiają się jako pewne osobliwe rozwiązania w klasycznej teorii grawitacji, ale ich zachowanie w pełni powinno być opisywane tzw. teorią kwantowej grawitacji, której (jak na razie) nie znamy. Nigdy też nie zaobserwowano takiego zjawiska jak eksplozja czarnych dziur, i raczej się sądzi, że same z siebie one nie eksplodują. Natomiast można by się spodziewać interesujących zjawisk towarzyszących kolizji dwóch czarnych dziur – ponieważ są to (bardzo) masywne obiekty, mogą się one przyciągać, i ich zderzenia są prawdopodobne. Tego typu zderzenia prowadziłoby do powstawania jednej, większej czarnej dziury; jednocześnie najprawdopodobniej nastąpiłaby wielka „eksplozja”, i duża ilość energii zostałaby uwolniona w postaci tzw. fal grawitacyjnych. Niewykluczone, że tego typu fale grawitacyjne bylibyśmy w stanie zarejestrować – możliwości ich detekcji są poważnie brane pod uwagę.