Fale grawitacyjne z wybuchu supernowej

Pytanie

Pyta J.C.

Czy wybuch supernowej może wygenerować fale grawitacyjne? Taki wybuch jest chyba w dobrym przybliżeniu sferycznie-symetryczny (chyba że gwiazda bardzo szybko wiruje?).

Odpowiedź

Odpowiada prof. Tomasz Bulik

Wybuchy supernowych są potencjalnymi źródłami fal grawitacyjnych. Wiemy, że są one niesymetryczne — młode gwiazdy neutronowe, obserwowalne jako pulsary, mają dość duże prędkości własne — typowo 200-400 km/s, ale są też niektóre o prędkościach powyżej 1000 km/s. Przy obecnej czułości detektorów moglibyśmy wykryć fale grawitacyjne z supernowych w naszej galaktyce. Jednakże supernowe w Drodze Mlecznej zdarzają się mniej więcej raz na 100 lat…