Fizyka czasu?

Pytanie

Pyta andrzej

Czy pojęcie „fizyka czasu” jest pojęciem właściwym?

Odpowiedź

Odpowiada prof. Piotr Sułkowski

Nie jest to standardowe określenie — choć można go użyć mając na myśli badanie własności tego, co określamy mianem „czasu”, i np. ks. prof. Michał Heller używa go w tytule swoich wykładów. Nie ma jednak jakiejś oddzielnej gałęzi fizyki, która zajmowałaby się tylko własnościami czasu. Zgodnie z teorią względności, czas jest jednym z wymiarów czasoprzestrzeni i jest on nierozerwalnie złączony z wymiarami przestrzennymi — także w zasadzie nie da się czasu oddzielić od tych innych wymiarów (przestrzennych), a własnościami całej czasoprzestrzeni (z wszystkimi jej wymiarami) zajmuje się już właśnie teoria względności. Upływ czasu wiąże się też z pojęciem strzałki czasu i rozważany jest w kontekście procesów termodynamicznych oraz kwantowo-mechanicznych.