Gdzie Słońce jest najgorętsze? Czym się charakteryzują bieguny magnetyczne Ziemi?

Pytanie

Pyta Monika

Gdzie Słońce jest najgorętsze? Czy bieguny magnetyczne to obszar gdzie dominuje oddziaływanie ziemskiego pola magnetycznego?

Odpowiedź

Odpowiada Leszek Czechowski

Najwyższa temperatura panuje w środku Słońca, gdzie sięga 15 000 000 K. Tam zachodzą reakcje termojądrowe dostarczające energię potrzebną do promieniowania Słońca. Natomiast większość światła docierającego do nas ze Słońca powstaje w warstwie zwanej fotosferą. Fotosfera ma grubość około 400 km. W warstwie tej, wraz z wysokością, temperatura spada od 7610 do 4465 K. Średnia temperatura w fotosferze to ok. 5800 K. Widmo promieniowanie Słońca odpowiada w przybliżeniu promieniowaniu ciała doskonale czarnego o tej temperaturze. Najchłodniejszym obszarem Słońca jest warstwa około 500 km nad fotosferą (czyli w dolnej chromosferze), gdzie temperatura spada do około 4000 K. Dalej od Słońca temperatura gazów znowu rośnie, lecz ich gęstość jest tak mała, że nie wnoszą one dużego wkładu do ogólnego promieniowania Słońca. W koronie słonecznej temperatura osiąga wartość do kilku milionów kelwinów.

Bieguny magnetyczne na Ziemi to miejsca, gdzie pole jest prostopadłe do powierzchni geoidy (Ziemi). Pole jest tam ok. 2 razy silniejsze niż nad równikiem. Ziemskie pole magnetyczne dominuje praktyczne w całej magnetosferze rozciągającej się na kilkadziesiąt tysięcy kilometrów wokół Ziemi.